Bạn được chúng tôi hướng dẫn, hỗ trợ về phương pháp và công cụ để trở thành quản lý kinh doanh online của công ty. Bạn giúp công ty hướng dẫn cho thành viên mới, cam kết đảm bảo thu nhập 5 – 15 triệu và còn cao hơn sau 2 đến 3 tháng làm việc. Bạn có cơ hội nhận nhiều phần thưởng giá trị và du lịch 5 sao miễn phí. Cơ hội thăng tiến của bạn là không giới hạn.