Đào tạo khởi nghiệp có thể được xem như việc đồng hành cùng TVV mới của bạn trên những bước đầu tiên trong sự nghiệp với Oriflame.

Vì vậy bài đào tạo này cần có nội dung đơn giản và súc tích tối đa. Theo tôi, việc giúp TVV của mình lựa chọn sản phẩm phù hợp với họ trong thời gian đầu là cách để giúp họ có thể khám phá ngay những trải nghiệm thú vị cùng sản phẩm. Sau đó việc lên danh sách người quen và hướng dẫn trình bày Catalogue là bước quan trọng quyết định những thu nhập đầu tiên họ có được từ Oriflame.

Tất cả những điều này nếu được thực hiện đúng cách và hiệu quả sẽ đóng góp không nhỏ vào thành công của một người TVV. Và đây sẽ là bàn đạp cơ bản để một TVV tiếp cận những bước tiếp theo trong quá trình phát triến tại Oriflame.